Home
Menu
Zoeken Annuleer

Organisatie van ons onderwijs

Op Obs Miste-Corle wordt sinds augustus 2016 niet langer gewerkt vanuit het traditionele organisatieprincipe van jaarklassen. De reguliere jaarklassen zijn vervangen door "Units". Een Unit is een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar. Miste-Corle is opgedeeld in 2 units, UNIT 14 met leerlingen uit de jaargroepen 1 t/m 4 en UNIT 58 met leerlingen uit de jaargroepen 5 t/m 8. 

In iedere Unit werken een leerkracht en een onderwijsassistent samen en geven instructie en begeleiding aan kleine groepen leerlingen, waardoor we nog beter tegemoet kunnen komen aan de didactische en pedagogische onderwijsbehoefte van ieder kind. 

Met de keuze voor het werken in Units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om in te spelen op de verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingvormen. 

Een unit is dus een heterogene groep.


Een heterogene groep wisselt omdat er kinderen van onderaf bijkomen en de oudste kinderen naar de volgende unit gaan . Dit betekent dat alle kinderen een keer jongste en oudste in een groep zijn en de groepsdynamiek regelmatig wisselt . De unit is een sociale groep en geeft de kinderen veiligheid. Kinderen beginnen en eindigen hun dag in een gezamenlijke kring.