Home
Menu
Zoeken Annuleer

Leren zichtbaar maken 

Het programma “Leren Zichtbaar Maken” is ontwikkeld door professor John Hattie. Hij heeft door middel van vele onderzoeken aangetoond wat wel effect heeft op de leerprestaties van een kind en wat niet/nauwelijks effect heeft. Dit inzicht heeft geleid tot een vernieuwde kijk op onderwijs. De leerkrachten op onze school worden getraind in deze manier van denken en onderwijs geven. 


De denkkaders die hierbij horen zijn:

1.       Ik evalueer mijn manier van lesgeven aan de hand van het leren van mijn leerlingen.

2.       Ik ben een ‘change agent’, het succes en de tegenvallers bij het leren van mijn leerlingen 
        komt
  voort uit wat ik als leraar of schoolleider doe of niet doe.

3.       Ik wil het meer hebben over leren dan over lesgeven.

4.       Ik zie toetsresultaten als feedback op de impact die ik heb als leraar.

5.       Ik ga in dialoog, niet in monoloog.

6.       Ik hou van een uitdaging en ik geef niet op ‘mijn best te doen’.

7.       Ik ontwikkel positieve relaties binnen de groep en het lerarenteam.

8.       Ik geef leerlingen de kans om fouten te maken.

9.       Ik leer leerlingen praten over leren.

10.   Ik zie leren als hard werken.

Wij willen dat onze leerlingen ‘zichtbaar lerende leerlingen’ worden. Dat houdt in dat ze de volgende kenmerken hebben:

·       Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen leren en hun volgende leerstappen (zelf) 
       kunnen plannen.

·       Leerlingen die actief leren en betrokken zijn bij hun leerproces.

·       Leerlingen die a.d.h.v. hun resultaten hun leren evalueren en de volgende stappen in 
       hun leerproces plannen.

·       Leerlingen die het leerdoel van elke les begrijpen.

·       Leerlingen die de succescriteria gebruiken om te beoordelen of ze hun leerdoelen 
       hebben gehaald

·       Leerlingen die een antwoord kunnen formuleren op:

·       Waar ga ik heen?

·       Hoe sta ik ervoor?

·       Wat is de volgende stap?

 

Succescriteria:

Door kinderen succescriteria te laten opstellen voor hun eigen werk, zijn ze meer betrokken en gericht op de kwaliteit. Tijdens en na het werken kunnen zowel leerlingen als leerkrachten beoordelen of de opdracht voldoet aan de succescriteria.  

Feedback:

Opbrengsten, uitkomsten van toetsen, resultaten in de klas; het is allemaal feedback op ons lesgeven. Hoe hebben wij les gegeven, wat hebben de leerlingen geleerd? De leerkrachten geven de leerlingen op de juiste manier feedback, waardoor de leerlingen nog meer gaan nadenken over de opdrachten en er nog meer van leren.