Home
Menu
Zoeken Annuleer

Meerwaarde van het unit-onderwijs


Op het eind van het vorige schooljaar (maart-april-mei 2017) heeft het bestuur van onze school, de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk een bureau ingeschakeld om een onderzoek te laten doen naar de effectiviteit van het Unit-onderwijs in Miste-Corle en Kotten. Ook zijn de groeimogelijkheden van leerlingen in het Unit-onderwijs vergeleken met die van het reguliere basisonderwijs. 

Kijkend naar de resultaten op zowel de ‘brede’ als de ‘smalle’ doelstellingen verhoogt Miste/Corle het groeipotentieel van haar leerlingen het meeste van alle scholen. De leerlingen van Miste/Corle behalen namelijk zowel de hoogste score op elke ‘zachte’ dimensie als op de ‘harde’ Cito-scores. Kijkend naar de dimensies op leerlingniveau neemt Kotten veelal de eervolle tweede positie in, gevolgd door het regulier onderwijs.
Afbeeldingsresultaat voor Unit onderwijs

Wilt u kennis nemen van het gehele onderwijs, download dan het onderstaande pdf-bestand.  SOPOW - Eindrapportage unitonderwijs.pdf