Home
Menu
Zoeken Annuleer

Kernconcepten


Wij werken sinds 2016 met kernconcepten. Het is een integrale aanpak voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). Er wordt doelgericht gewerkt aan het krijgen van inzichten en vaardigheden waarbij de landelijk vastgestelde kerndoelen behaald worden. 

 

Er wordt ca. 9 à 10 weken vak doorbrekend rondom het thema van het kernconcept gewerkt. Kinderen leren hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Ze ontwikkelen inzichten over zichzelf, in hun directe sociale omgeving en in de grotere wereld. De thema’s die aan bod komen zijn ‘Tijd en Ruimte’, ‘Macht en Regels’, ‘Materie’, ‘Binding’, ‘Groei en Leven’, ‘Communicatie’, ‘Evenwicht’ en ‘Energie’. Elk kernconcept komt om de twee jaar aan bod in iedere unit van de school, maar wordt dan wel vanuit een andere invalshoek benaderd en wordt er aan andere subdoelen gewerkt.

De feiten die kinderen leren hangen ook samen met hun interesses. Ze kunnen via de kernconcepten stuiten op onderzoeksvragen die zij stellen en die hen uitdagen om meer te weten te komen over een onderwerp. Dit geeft een dusdanige betrokkenheid dat de feiten die ze daarbij leren heel goed onthouden worden. Ze zijn er immers zelf achter gekomen en ze wilden het zelf weten! De manieren waarop feiten aangeleerd worden, zijn zeer veelzijdig.

 

Het kernconcept wordt geopend met een “trigger”, een opening waarbij de kinderen geprikkeld worden. Van daaruit worden er diverse workshops en masterclasses aangeboden door de leerkrachten, ouders, buurtgenoten en/of specialisten. Daarnaast werken de kinderen aan diverse opdrachtenkaarten waarbij er verschillende cognities worden aangesproken. Van creatief en constructie tot aan onderzoeken achter de computer of in de bibliotheek.

Gedurende de periode dat er aan een kernconcept gewerkt wordt observeren en begeleiden de leerkrachten de kinderen. Het kernconcept wordt afgesloten met een opdracht voor alle kinderen. Daarbij kunnen ze creatief hun eigen inzichten verwerken in een presentatie. Dit kan in een vorm als dans, een werkstuk, een quiz, een lied, een krant enz. De eisen (succescriteria) die hieraan gesteld worden zijn van tevoren bekend. Zo wordt ook gecontroleerd of de kinderen de doelen die gesteld zijn, voor het kernconcept, gehaald hebben.