Home
Menu
Zoeken Annuleer

Visie - waar gaan wij voor?

Op Obs Miste-Corle staat het kind centraal. Iedereen is welkom en krijgt dezelfde kansen. We leggen de basis voor de toekomst en een leven lang leren. We doen dit samen, want samen bereik je meer. 

In school is aandacht voor het individuele kind. Het uitgangspunt is dat het kind zich de kerndoelen, die vastgesteld zijn door de overheid, eigen maakt. We streven ernaar om uit ieder kind het beste te halen. De kerndoelen worden aangeboden via moderne lesmethodes. Er is aandacht voor verschillen. Dat kan zijn op interesse, op tempo of op vaardigheden. Ondersteuning is niet alleen gericht op het kind, maar ook op de rol die de omgeving hierbij kan spelen. 

Ons motto is: Leren vanuit nieuwsgierigheid!


Toch komt het voor dat niet alle kinderen aan het eind van de basisschool alle kerndoelen beheersen. Per kind wordt er dan gekeken naar een individuele leerlijn. Dit zal altijd in overleg met ouders besloten worden.

Missie - waar staan wij voor? 

Obs Miste-Corle is een openbare school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er is plek voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke achtergronden en kansen. 

Op onze openbare school is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten . Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt. Wij zijn gericht op de hele samenleving. We dragen actief bij aan alle waarden, meningen en gedragingen die nodig zijn om samenhang in de samenleving te bevorderen. Voor ons betekent openbaar onderwijs dat we leerlingen leren hun mogelijkheden zo goed mogelijk te realiseren.Het gehele schoolteam voelt zich samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Het is onze stellige overtuiging dat elk kind de moeite waard is om op zijn/haar niveau geholpen te worden. Hier zetten wij ons voor in. Wij begeleiden de kinderen in hun cognitieve -, sociaal-emotionele - en motorische ontwikkeling.