Home
Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) houdt toezicht op het beleid van school. Ze vervullen een adviserende rol t.o.v. de directeur en zullen daarnaast het beleid controleren. Ieder jaar organiseert de Mr een ouderavond waar de ouders bijgepraat zullen worden rondom het beleid en de financiën van de school.
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten.