Home
Menu
Zoeken Annuleer

Schooltijden


We werken met een continue rooster. Dit betekent dat alle kinderen van 8:30-14:45 uur naar school gaan. ’s Woensdags tot 12.15 uur en Unit 14 de vrijdagen tot 12.00 uur. ’s Ochtends wordt er een fruitpauze gehouden waarbij er verwacht wordt dat de kinderen fruit bij zich hebben. Tussen de middag eten de kinderen  brood in hun eigen Unit of allemaal samen in de hal.

Vakantierooster en urenverantwoording


Wij vallen met Winterswijk in het regiogebied Midden. Daarmee houden we de landelijke vakanties van midden aan.
Voor de schoolvakanties en vrije dagen zie onderstaand pdf.

Urenverantwoordingobsmistecorle2022-2023.pdf