Home
Menu
Zoeken Annuleer

Alles op een rijtje


Organisatie

 • Wij werken in twee Units. Unit 14 (groep 1 t/m 4) en Unit 58 (groep 5 t/m 8).
 • Kinderen werken in een leeftijdsmix.
 • In de Unit werken een leerkracht en een onderwijsassistent die samen het onderwijs verzorgen.
 • Instructies worden door de leerkracht aan kleine groepjes gegeven waarbij ze inspelen op de behoeftes van de kinderen.
 • Er wordt sterk ingezet op planning aan de hand van weektaken, dagtaken en zelfstandig werken. Dit betekent dat de kinderen precies weten wat zij in een week af moeten hebben (moet-werk) en wat hun extra werk is. Tevens weten zij precies wanneer er instructie (uitleg) door de leerkracht is, waar deze plaatsvindt en hoe lang deze duurt.
 • Er wordt sterk ingezet op ICT: kinderen werken voor een deel aan de computer en de instructies worden extra krachtig door gebruik te maken van moderne media zoals een digitaal schoolbord (in elke groep).

Inhoud

 • We delen de wereld niet meer in in aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, biologie, maar benaderen de wereld als geheel, met Kernconcepten.
 • We leren de kinderen feiten, vaardigheden en geven ze inzicht in de wereld. Kinderen leren universele vaardigheden die ze nodig hebben in de 21ste eeuw.
 • Kinderen krijgen zeggenschap over de dingen die ze willen leren. Ze bepalen voor een deel hun eigen leerroute. Ze krijgen zicht op hun eigen leerroute.

Persoonlijkheid

 • Kinderen leren hoe je je mindset kunt veranderen en hoe je een groeimindset kunt aanleren en te behouden!
 • Kinderen worden zelf verantwoordelijk voor hun groeiproces. Ze bepalen zelf voor een groot deel wat ze willen en moeten leren. Ze krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling.

Wat zijn de effecten hiervan?

 • Door de instructie aan een kleine groep te geven is de effectiviteit van de instructie op kwalitatief en kwantitatief gebied een stuk hoger: de duur wordt korter, kinderen komen vaker aan de beurt en de leerkracht ziet al tijdens de instructie welke kinderen het begrijpen/niet begrijpen en kan daar direct op inspelen.

 • Leerlingen hebben meer plezier in leren omdat zij zelf keuzes mogen maken.

 • De betrokkenheid bij kinderen wordt een stuk groter omdat zij mede verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leren.