Home
Menu
Zoeken Annuleer

Schoolinformatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school. 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In het schoolplan zijn de plannen voor de komende 4 jaar op hoofdlijnen uitgewerkt.

Schoolplan Obs Miste-Corle 2019-2023.pdf
 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. 

Schoolgids obs MisteCorle2022-2023.pdf

Jaarplan 2021-2022

Vanuit het schoolplan 2019-2023 wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Hieronder staat het jaarplan voor 2021-2022.
Jaarplan Obs Miste-Corle 2021-2022.pdf
 

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat de mogelijkheden van de school omtrent de zorg die zij kunnen bieden. 
Voor meer informatie:
 Schoolondersteuningsprofiel Obs Miste-Corle 18ZG 2020-2021.pdf

Jaarverslag 

Ieder jaar maken we een jaarverslag. We bespreken dit in de MR en plaatsen het op de site van school. Ook sturen we het jaarverslag op naar de Inspectie van Onderwijs. 
JaarverslagobsMisteCorle20182019.pdf

Voor de schooljaar 2019-2020-2021 hebben we één gezamenlijk jaarverslag gemaakt. Deze schooljaren zijn door Corona onlosmakelijk met elkaar verbonden qua inhouden en ontwikkeling van de school, vandaar dat wij ervoor gekozen hebben er één jaarverslag van te maken.
Jaarverslag obsMisteCorle 2019-2020-2021.pdf

Ook in het schooljaar 2021-2022 hebben we veel problemen gehad door Corona. Gelukkig waren we in staat om goed "onderwijs op afstand"  te geven en is deze vervelende periode nauwelijks ten koste gegaan van de leerlingen. 

Jaarverslag obsMisteCorle 20212022.pdf