Home
Menu
Zoeken Annuleer

Winterswijk-buiten


Rond de kern van Winterswijk liggen 9 buurtschappen. Vroeger was er ook nog Dorpbuurt. De meeste buurtschappen hebben een rijk buurtschapsleven en hadden in het verleden een school. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw staat het open houden van de buurtschapsscholen enorm onder druk. In het Waliën, Miste, Huppel, Henxel en Kotten zijn nu nog scholen. Ook het dorpje Meddo heeft nog een zelfstandige school. In het Waliën, Miste, Huppel en Kotten zijn het openbare basisscholen. Deze scholen behoren allen tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. 

Onze school, obs Miste-Corle hoort ook bij deze stichting. Samen met obs Kotten, obs 't  Waliën en obs Woold noemen wij deze 4 scholen ook wel de scholen van Winterswijk-buiten. We werken nauw samen. Dhr. J.H. Wilterdink is directeur van Obs Miste-Corle, Woold en Kotten. Mevr. Monque de Groot-Jansen is directeur van obs 't Waliën. Er wordt samen nagedacht over de invulling van het onderwijsconcept, er wordt met en van elkaar geleerd en er worden samen activiteiten georganiseerd. We maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten.