Home
Menu
Zoeken Annuleer

Winterswijk-buiten

Rond de kern van Winterswijk liggen 9 buurtschappen. Vroeger was er ook nog Dorpbuurt. De meeste buurtschappen hebben een rijk buurtschapsleven en hadden in het verleden een school. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw staat het open houden van de buurtschapsscholen enorm onder druk. In het Huppel, Henxel, Kotten, Woold en Miste zijn nu nog scholen. Ook het dorpje Meddo heeft nog een zelfstandige school. In Huppel, Kotten, Woold en Miste  zijn het openbare basisscholen. Deze scholen behoren allen tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. 

Onze school, obs Miste-Corle hoort ook bij deze stichting. Samen met obs Kotten, obs 't  Waliën en obs Woold noemen wij deze 4 scholen ook wel de scholen van Winterswijk-buiten. We werken nauw samen. Dhr. J.H. Wilterdink is directeur van Obs Miste-Corle, Woold en Kotten. Dhr. Johan Muller is directeur van obs 't Waliën. Er wordt samen nagedacht over de invulling van het onderwijsconcept voor de buurtschappen, er wordt met en van elkaar geleerd en er worden samen activiteiten georganiseerd. We maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. 

De kans is groot dat er op redelijk kort termijn in het prachtige buitengebied van Winterswijk nog maar 2 openbare basisscholen zijn. Aan de noordkant obs het Walien en aan de zuidkant een school voor de leerlingen uit Kotten, Woold en Miste. Waar deze nieuwe school zal komen te staan is nog niet duidelijk.