Home
Menu
Zoeken Annuleer

Inhoud van ons onderwijs


Naast de verandering van het traditionele onderwijssysteem naar het Unit-onderwijs zijn we in het proces ook gaan nadenken over de invulling van het onderwijs. We zien de maatschappij om ons heen veranderen. Technologie neemt steeds meer over en verandert ons leven. Er komt veel informatie op ons af en het is van belang om hier goed mee om te gaan. Een onderzoekende, kritische houding is hierbij belangrijk.

De technische ontwikkeling gaat razend snel, we leven in een tijd waar het ondenkbare mogelijk wordt. Dit vraagt om mensen die geïnteresseerd zijn in techniek en wetenschap. Die creatief denken en problemen kunnen oplossen
In netwerken, maar ook op de arbeidsmarkt wordt gevraagd dat mensen samenwerken en een teamspeler zijn. Flexibiliteit tonen en daarnaast een persoonlijke identiteit ontwikkelen en daarmee om kunnen gaan in groepsprocessen, zijn belangrijke vaardigheden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat wij ons programma anders willen inrichten. Wij willen de kinderen een andere manier van werken en denken aanleren want zij worden de werknemers van de toekomst! Daarom hebben wij gekozen om te werken met Kernconcepten waarbij er aandacht is voor de samenhang. Dit zorgt voor een rijke leeromgeving waarbinnen de vakken geïntegreerd worden.
De samenleving verandert. Kinderen komen in contact met andere culturen, op school, op straat, thuis maar ook op internet. Kennis over andere culturen en achtergronden geeft inzicht en begrip. De multiculturele samenleving vraagt om respect voor elkaar. De kans dat onze kinderen gaan samenwerken met andere culturen is groot. Een betrokken en nieuwsgierige houding is hierbij van belang. 
Er is, mede door bovenstaande ontwikkelingen, een sterkte behoefte aan normen en waarden in de samenleving. Het onderwijs krijgt daarbij een grote verantwoordelijkheid toegekend. Het is belangrijk om samen met ouders, kinderen hier in op te voeden en duidelijk te zijn over het normbesef en hier samen consequent in te zijn. 


Als tegenhanger van de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering en de individualisering zien wij een verschuiving naar aandacht voor de natuur, de aarde en het milieu. Duurzaamheid is daarin een belangrijk woord. Spelen en bewegen in de natuur wordt weer belangrijk, voor een gezond en evenwichtig bestaan. 
We werken nu (januari 2017) een half jaar met Unit-onderwijs en Kernconcepten en wij weten inmiddels één ding zeker: